Училищни мероприятия на средното училище

Лабораторно упражнение с профил “Природни науки”

Лабораторно упражнение- “Качествени реакции за доказване на алкохоли,алдехиди и кетони с учениците от 12В клас профил “Природни науки”