Училищни мероприятия на средното училище

Конкурс „Мечтите на Венци Станев“.

Завърши второто издание на конкурса „Мечтите на Венци Станев“.
Той е иницииран от семейството му и отразява вярата на дългогодишния директор на
СУ „Цар Симеон Велики“ в предоставянето на възможност на децата на Видин да
развиват своите таланти, да срещат нови светове, да носят със себе си духа на своето
училище, своя роден град и своята родина и да връщат наученото, облагородявайки
света около себе си.
Конкурсът се провежда за ученици на възраст 16-19 години в две направления:
конкурс за есе/ кратък разказ и конкурс за математически умения.
Осемнадесет ученици от СУ „Цар Симеон Велики“, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, ППМГ
„Екзарх Антим I“ и СУ „Христо Ботев“- с. Арчар участваха с литературни творби на тема
„Завръщане“.Победител е Адриана Михайлова Ангелова, ученичка от ГПЧЕ „Йордан
Радичков“ .
В конкурса за математически умения премериха сили осем ученици и победител е
Ради Ивов Асенов, ученик от СУ „Цар Симеон Велики“.
Отличените на първо място ученици и техния учител получават за награда посещение
на европейските институции в Брюксел.
Благодарим на всички ученици и техните преподаватели за участието!
Условията на конкурса и темата за следващата година може да намерите в сайта:

Начало


Очакваме ви отново през 2023 год.!