Училищни мероприятия на средното училище

Изпити самостоятелна форма на обучение

Съобщение за изпити за определяне на годишна оценка /самостоятелна форма.

Графика за изпитите може да видите в прикачения файл

Изпити самостоятелна форма на обучение