Училищни мероприятия на средното училище

Химията – от колбата през компютъра към бъдещето

Ученичката от СУ “Цар Симеон Велики” Анна Русева от 6 клас с ръководител  г-жа Б.Ценова се представи отлично в ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА 2022

„ХИМИЯТА – ОТ КОЛБАТА ПРЕЗ КОМПЮТЪРА КЪМ БЪДЕЩЕТО“.

 

Организатори на Празника на химията 2022 : Съюза на Химиците в България; Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“; Федерация на научно-техническите съюзи и РУО-София.

 

След публична защита Анна беше класира на III място в категория Постер. Поздравления!