Тържествено връчване на свидетелства за основно образование. Випуск 2022г.