Училищни мероприятия на средното училище

Европейския ден на спорта в училище

В СУ “Цар Симеон Велики” се проведе спортен празник в начален етап по случай европейския ден на спорта в училище.