Училищни мероприятия на средното училище

Експериментатори и изследователи

Днес учениците от 11В клас, профилирана подготовка в часовете по Биология и ЗО влязоха в ролята на експериментатори и изследователи. Тяхната цел на изследването бе да наблюдават с микроскоп различни растителни и животински тъкани, да ги разпознаят, опишат и илюстрират с примери. Девет лабораторни екипа, трябваше да наблюдават 6 трайни микроскопски обекта. Благодарение на съвременните технологии учениците успяха да заснемат наблюдаваните обекти, което им помогна да направят точни анализи и илюстрации на видяното под микроскопа.