Документи на училище "Цар Симеон Велики"

Бюджет 2022

 

Отчет на бюджета към 31.03.22

 

Отчет на Бюджета към 30.09.22

 

Отчет изпълнение Бюджет 2022