Училищни мероприятия на средното училище

Ученическа униформа

Ученическа униформа от следващата 2022/2023 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

След отправено предложение от Обществения съвет към училището (на основание чл. 269, ал.1, т. 2 от ЗПУО), и съвместното обсъждане с ръководството и Педагогическия съвет се взе решение от следващата 2022/2023 учебна година да се въведе задължително ученическо облекло/униформа.

Допълнение към правилника за дейността на училището 21_06_22

Униформата е символ за принадлежността към дадена общност, в случая – училището. Униформата обвързва ученика с неговите задължения като такъв. Носенето на училищна униформа утвърждава училищната култура и е част от институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование,  насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.

Униформата като символ на училището се утвърждава във вида и елементите, описани в Правилника за дейността на училището и  са приети на  Педагогически съвет с Протокол № 7 от 26.05.2022 година, както следва:

– официална униформа: бяла риза и вратовръзка/фишу в цвят бордо

– ежедневна униформа: блуза с къс/дълъг ръкав в бяло/червено/тъмно синьо и/или суитшърт в тъмносин цвят

Всички елементи на униформите са с лого на училището.

Ученическата  униформа е задължителна част от облеклото на учениците от СУ „Цар Симеон Велики“. В ежедневното си облекло учениците задължително носят един елемент от ученическата униформа.

За Ваше улеснение: В срок до 15.07.2022г. , пълният комплект от размери на посочените елементи на задължително ученическо облекло/униформа са на разположение при класните ръководители, при които може да направите своята заявка за размери и артикули.