Училищни мероприятия на средното училище

Тържествено връчване на свидетелства за основно образование. Випуск 2022г.

АКТОВА ЗАЛА – СУ”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”

Тържествено връчване на свидетелства за основно образование. Випуск 2022г.