Училищни мероприятия на средното училище

Списък на учебниците за гимназиален етап

Всички учебници за учениците до 8 клас се осигуряват безплатно от училището.

За учениците от 8 до 12 клас избраните учебници може да видите в списъка.

Списък на учебниците за гимназиален етап