Училищни мероприятия на средното училище

Самостоятелна форма – януарска сесия

Информация за изпитите за определяне на годишна оценка може да видите в линка:

Самостоятелна форма – януарска сесия