Училищни мероприятия на средното училище

Родителски срещи

Уважаеми родители,

На 13.09.2022 година /вторник/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от V,  VI и VIII Б  клас. Заповядайте!