Училищни мероприятия на средното училище

Прием след завършено основно образование

HA BHIИMAHIIETO HA КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ЗА ПРИЕМ B CУ.,ЦAP
СИМЕОН ВЕЛИКИ” СЛЕД ЗАВЪРШЕНО OCHOBHO OОБРАЗОВАНИЕ

Записването на приетите на първо класиране ученици …………

Виж повече ТУК