Училищни мероприятия на средното училище

Поправителен изпит по немски език

popravitelen izpit po nemski ezik

Съобщението за поправителен изпит по немски език вижте ТУК!