Училищни мероприятия на средното училище

Обществен съвет

Заповедта за определяне на поименен състав на обществения съвет на СУ “Цар Симеон Велики” може да видите в линка по долу.

Заповед за определяне на поименен състав на обществения съвет на СУ Цар Симеон Велики