Училищни мероприятия на средното училище

Изпити самостоятелна форма

Съобщение за учениците в самостоятелна форма на обучение и за ученици, полагащи поправителен изпит

Септемврийска сесия – 2022 г.