Училищни мероприятия на средното училище

Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите

Покана за участие в конкурс за разработване на есе на тема “Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите”

Информация за конкурса