Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

1. 

Име на проекта: My Europe. Your Europe. Our Europe.

Награди:

Национален знак за качество; Европейски знак за качество; Първо място на Националните eTwinning награди 2018 в категория „Демократично участие“

Линк към сайта: https://twinspace.etwinning.net/33109

Това е стратегическо партньорство, комбиниращо eTwinning  и проект по Еразъм+ KA2 между седем училища, който стартира на 1 декември 2016 г. И приключи 2018 година.

Възрастова група: От 8 до 18 години

Координатор на проекта е СОУ „Цар Симеон Велики“, България.

Партньори: Istituto Comprensivo Melvin Jones Orazio Comes, Италия Szkola Podstawowa im. St.Mikolajczyka w Jaszkowej Dolnej, Полша Scoala Gimnaziala Pietroasa, Румъния Ceip Luis Gernuda, Испания Darica Namik Kemal Ilkokulu, Турция De La Salle College Sixth Form, Малта

Целите на нашия проект са:

1. Да споделяме и развиваме европейски добри практики и инструменти за това как да променим „класическото“ образование в „приобщаващо“ образование.

2. Подобряване на разбирането на учениците за европейските ценности - свобода, толерантност и недискриминация, чрез образование.

3. Да помогне за интеграцията на ученици мигранти и бежанци.

4. Подобряване на ИКТ и цифровите умения на учениците и учителите.

Крайният продукт на проекта включва:

- публичен TwinSpace на проекта

- комикс, историята на 3 семейства и пътуването им от войната в Сирия до ЕС („Пътуването до дванадесетте звезди“ – отпечатана и онлайн издание).

- брошура на английски и всички езици на проекта.

- фотоконкурс „Имам право да имам приятел“.

- Филмът „Нашата Европа, нашето бъдеще“ за популяризиране на идеята, че ако някой иска да се премести в Европа, той трябва да се интегрира в европейското общество

- Осем Eurogame (4 игри на маса и 4 онлайн игри), за да направят учениците по-запознати с ценностите, институциите и правилата на ЕС.

- книжка с описание на Евроигрите (отпечатана и онлайн издание)

Учителите и учениците ще повишат тяхната информираност и чувство за европейска идентичност, по-добра интеграция на ученици от групи в неравностойно положение, подобрени преподавателски компетентности. Ще имаме разпространение на всички етапи от проекта и ще го използваме за разпространение в интернет, пресата, медиите, работни срещи, срещи с младежки работници, лица, вземащи решения, и неправителствени организации.

 

2.

Име на проекта: Multiple paths to Literacy

Линк към сайта: https://twinspace.etwinning.net/53385

Описание на проекта: Този eTwinning проект подкрепя работата по проекта „Еразъм +“ „Множество пътища към грамотността: диференцирани инструкции за различни ученици“. В него участват училища от Гърция, Кипър, Испания, Уелс, България, Румъния и Чехия. Учителите, в тясно сътрудничество с образователната общност (изследователи, родители, ученици и други членове) ще учат и разработват нови методи на преподаване: визуална грамотност (VL) и / в диференцирано обучение (DI). В медийната ера децата се сблъскват с читателската грамотност и предизвикателствата на VL дори в ранна начална училищна възраст.

Резултати:

Нашият VL и DI проект се възприема по-малко като изолиран училищен проект по един предмет и повече като комбиниран резултат от образователни дейности, включващи други области на знанието (езици, изкуство, музика, драма, ИКТ, социални изследвания и т.н.)

Резултатите, които се очакват по време на проекта, са окончателните резултати на дейностите заедно с книга с всички наши дейности по проекта на различни езици, ресурсите от съвместното обучение на учителите и окончателно ръководство за целия проект и публичен TwinSpace.

Очаква се проектът да окаже въздействие върху училището като „цялост“, тъй като засяга ученици, учители, родители, местната общност, като подпомага цялостното подобряване на качеството на училището и сътрудничеството на много нива и като разпространява практиките на проекта и резултати (с помощта на различни инструменти) за множество целеви групи. И накрая, устойчивостта в този проект е гарантирана, тъй като всички партньори се ангажират с изграждането на мрежа от стабилни взаимоотношения

3.

Имена проекта: Inclusive Education and Distance Learning in Digital Era

Линк към сайта: https://twinspace.etwinning.net/151685

Описание на проекта: Проектът има за цел повишаване на качеството и ефективността на преподаването и ученето чрез предоставяне на равни възможности на всички видове ученици, в смесени класове, прилагане на приобщаващо образование, електронно обучение и ИКТ.

Участниците са от пет средни училища в България, Естония, Португалия, Италия и Сърбия. Една от добавената стойност на проекта е достигането до ученици със специални нужди или групи в неравностойно положение в нашите училища и в други училища в нашите страни.

Проектът ще има дългосрочни ползи на всяко ниво: ученици, учители, образователна институция и други заинтересовани страни. Някои от предимствата са:

Учителите ще се запознаят с новите методи на преподаване за приобщаваща класна стая. Успешното приобщаващо образование се случва предимно чрез приемане, разбиране и отчитане на различията и разнообразието на учениците. Те ще знаят как да прилагат дистанционно обучение за определен период от време и какви са ползите от използването на инструменти за електронно обучение в подкрепа на преподаването и ученето в класната стая.

Очаквани резултати:

Количествените резултати от проекта са:

- изходно проучване в петте училища;

- публичен TwinSpace;

- комикс „Учим най-добре, когато се учим заедно“ (учениците споделят реални истории);

- ръководство за учители „Как да трансформирам общообразователните материали в приобщаващи образователни материали?“;

- инструментариум „Електронна педагогика за дистанционно обучение и за класната стая“;

- набор от пет видео урока „Три стъпки за изграждане на наистина приобщаваща класна стая“;

- пет местни работилници;

- четири онлайн обучения;

- онлайн дискусия „Три стъпки за изграждане на наистина приобщаваща класна стая“

Качествените резултати от проекта са:

- развити дигитални умения;

- по-добро разбиране на ползите от приобщаващото образование за ученици със и без увреждания / специални нужди;

- подобрени училищни политики за приобщаващо образование или неочаквана ваканция; - развити преподавателски умения за приобщаваща класна стая и дистанционно обучение.

 

4.

Име на проекта: Non Formal in Formal Education-Teaching Subjects Through Culture and ICT

Линк към сайта: https://twinspace.etwinning.net/141531

Описание на проекта: Този проект се изпълнява заедно с и проект Erasmus + KA2 под същото заглавие. Ние вярваме, че образованието е ключово за справяне с основните социално-икономически промени и проблеми, пред които е изправена Европа. В същото време през последните години училищата търсят нови методи за повишаване на мотивацията на учениците за учене и за справяне с отпадането от училище. Неформалното образование и неговите методи могат да помогнат на училищата да разработят нови подходи и инструменти.

Културното наследство е широка тема, която може да комбинира, да си позволи и да вдъхнови учителите и младежките работници да организират общи дейности с учениците. Нашето споделено културно наследство е в основата на европейския начин на живот. Той ни заобикаля в нашите градове, природни пейзажи и археологически обекти. Нашият проект съчетава по нов начин методите от неформалното образование, ИКТ, училищните предмети и културното наследство. Нека да преподаваме химия и математика чрез неформални методи и кумтуриране.

Резултати от проекта:

- инструментариум „Музеите и археологическите забележителности като класна стая“ - печатна и интерактивна онлайн версия. Комплектът от инструменти ще съдържа неформални описания на методи, планове на уроци за учители по всички предмети (включително STEM), ИКТ, цифрови и онлайн ресурси като (презентации, игри, видео уроци и приложения);

- интерактивна онлайн карта (ScribbleMap) за представяне на партньорите и дейностите по проекта;

- eTwinning проект / TwinSpace, съдържащ проектни материали;

- Фейсбук страница „Неформално в учебните предмети за формално образование чрез култура и ИКТ“

- уеб страница с всички проектни продукти

- YouTube канал с видео уроци.

 

5.

Име на проекта: Activate Critical Thinking

Линк към сайта: https://twinspace.etwinning.net/93831

Описание на проекта: Проектът отговаря на нуждите на училищата да развият уменията на своите ученици за критично мислене и дигитална грамотност, необходими за боравене с информация и създаване на нови ресурси, така че те да станат информирани граждани, способни да участват пълноценно във всички аспекти на обществото след дипломирането си и еднакво да разпознават, анализират и отхвърлят форма на дискриминация. Следователно училищата трябва да приспособят своите инструкции към интересите на учениците и към постоянните цифрови промени, училищата са загрижени за количеството неизбрана информация, на която са изложени учениците, но главно претоварени от въздействието на медиите и цифровите медии върху учениците. Като продължение на Европейската програма за цифрови технологии и на ET2020, обхватът на проекта е да осигури медийна и дигитална грамотност чрез критично мислене на ученици от 14 до 19 години в 4 европейски училища от Румъния, България, Португалия и Малта , за период от 2 години. Това е проект Erasmus + / eTweening.

Резултати от проекта:

Очакваните резултати са накратко:

-1 проучване в четирите училища;

-1 електронно списание за ученици (дигитална грамотност и изкуство);

-1 ръководство за преподаване, включващо конкретни материали за критично мислене, приложени към медийната и дигитална грамотност;

-1 комплект флаш карти, които да бъдат използвани в обучението,

-1 уеб страница на проекта;

-4 семинара, организирани на местно ниво и др .;

развиват се междукултурни умения, умения за критично мислене, дигитални умения, сътрудничество и работа в екип.

6.

Име на проекта: Communication and Teaching in a Digital Society

Линк към сайта: https://twinspace.etwinning.net/81614

Описание на проекта:

Този eT проект е във връзка с проекта по „Еразъм +“ „Създаване на иновативна платформа за комуникация и преподаване в дигитално общество“. Основното предположение зад проекта е разбирането, че учителят е ключовата фигура в образователния процес, чиито умения и компетенции са определящи за качеството и ефективността на образованието. Екипът на проекта се състои от седем различни институционални партньори (училища, НПО и два регионални отдела за образование) от България, Малта, Холандия и Турция. По този начин проектът включва организации, които работят в различни социално-икономически, културни и образователни контексти. Целевата група се състои от около 50 учители по английски език и 200 ученици. Освен това проектът ще достигне до около 300 учители и ученици от училища, които не участват в проекта. Дейностите по проекта ще имат както краткосрочно, така и дългосрочно въздействие.

Резултати от проекта:

По време на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

• разработване на иновативна методология на преподаване и изучаване на английски език;

• създаване на нова платформа за комуникация и обмен на добри практики и методология на преподаване и изучаване на английски език;

• проектиране на нови учебни материали от учителите и учениците, участниците в проекта;

• установяване на партньорства с училищата по проекта, регионалните образователни власти и НПО, които не са членове на консорциума;

• обмен на добри практики между партньорите;

• учителите ще знаят как да използват методите от неформалното образование във формалното образование (уроците в класната стая).

Там ще бъдат крайните продукти:

- публичен Twinspace със снимки, форум и много подложки,

- платформа - уеб сайт за учители и студенти,

- книга - ръководство за учителите за методологията, ръководство за учители как да се прилагат неформални методи в училище и ИКТ ресурси - тестове, игри, презентации, образователни филми.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all