Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Четвъртокласниците от „б“ паралелка, посещаващи  клуб “Любознайко“ разработиха своите еко проекти на тема „ Природни паркове в България“,  “Природни резервати в България“, „Защитени местности в България“ и „Еко календар“, с помощта на информационните технологии. 

Под вещото ръководство на г-жа Кръстева и наставленията на началният си учител учениците въз основа на поставени предварително критерии изготвиха свои презентации и така усвоиха нови за тях умения –изготвяне на продукт чрез Microsoft PowerPoint  и  Microsoft Publisher. Радостта от първите изготвени презентации и календари бе голяма.                         

Любознайковците нетърпеливо очакваха деня,  в който представиха своите продукти пред всички свои съученици и разказаха какво са научили по поставената еко тема.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all