Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

„Почвата източник на блага“ и „Опазване на чистота на почвата“ са теми,  които целят да разширят екологичните  знания на учениците от 4. б клас във връзка с „Интегриране на екологични знания по отделните учебни предмети в начален етап чрез използване на нови методи на преподаване.“ 
Чрез разнообразни дейности като: „Да изследваме почвата-малки лаборанти“ (практическа работа); „Да направим  макет/схема  на състава на почвата“; Проучване чрез работен лист „Кои са най-сериозните заплахи за почвата?“; Попълване на анкета „Познавам ли почвата?“ четвъртокласниците усвоиха нови знания за слоевете на почвата, цвета, влажността и плътността й,  опознаха нейните замърсители и как да я запазим за бъдещите хора.
Дейностите бяха занимателни за учениците и провокиращи ги да бъдат малки изследователи.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all