Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

През учебната 2017-2018 година учениците от четвърти "а" клас участваха в различни дейности, свързани с инициативата "иновативно училище".Целта бе чрез различни обучителни методи и форми на изкуството и художественото слово, учениците да възприемат знания за опазването на природата, хуманно отношение към животните, отговорно екологично поведение.

В началото бе проведена анкета, с която да се установят екологичните знания, компетентности и нагласи на учениците.

В часовете по Човекът и природата с четвъртокласниците бяха проведени беседи,целящи те да осъзнаят своята неразривна връзка с природата,зависимостите между отделните компоненти, възможностите за влияние на всеки гражданин за опазване на околната среда.Попълнен бе и работен лист- "От какво имат нужда домашните любимци".

По изобразително изкуство бяха направени рисунки на теми:"Човекът и природата"," Планетата Земя след 100 години","Красотата на сезоните".

Учениците подготвиха проекти на тема :"Да отворим сърцата си за тях",чрез които обогатиха познанията си за различни животни и се убедиха, че всяко живо същество има право на съществуване и хуманно отношение.

Децата от четвърти "а" клас подготвиха и дипляна "За чиста околна среда", с която отправиха апел за отговорно отношение към проблемите на средата, в която живеем.

В часовете по български език и литература бяха създадени стихотворения за домашните любимци и приказки "Какво ни разказва едно дърво".

Съчиненията на тема "Завръщане при Майката Природа" послужиха за основа на подготовката за едноименната драматизация.Персонажите в нея са елементи от живата и неживата природа:Водата, Въздухът,Почвата,Животното, Растението,Полезното изкопаемо,Майката Природа, Човекът и др.Всички те разказват за своето положение,предизвикано от действията на Човека.Накрая става ясно,че макар хората да предизвикват влошеното състояние на много природни компоненти,все пак тяхна е и инициативата да се полагат повече усилия за съхраняване на природата.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all