Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование може да изтеглите от ТУК.

За повече информация свързана с приема в нашето училище моля разгледайте презентацията ТУК.

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Записване на класираните кандидати за първи клас за учебната 2021-2022 година

Списък на Класирани кандидати за първи клас за учебната 2021-2022 година в СУ „Цар Симеон Велики“ може да видите ТУК!

Срок: 7-15 юни 2021 г.

Място: СУ „Цар Симеон Велики“, канцелария

Време: всеки делничен ден от 13.30 до 17.30 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец на училището.
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  3. Акт за раждане на детето – копие

           

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2021 ГОДИНА

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

        Средно училище „Цар Симеон Велики“ – Видин обявява 72 места за прием в първи клас в три паралелки.

        Заявленията се подават он-лайн в платформа, на следния линк: https://reg.onebook.bg/Account/Register ,

която ще бъде активна на 5 май.

 

Графикът на дейностите с всички срокове е утвърден със заповед на кмета на община Видин.

 

График на дейностите за определяне на  срокове за приема  на ученици в първи клас на основни и средни  училища в община Видин за учебната 2021/2022 година

Дейност

Период

1.

Подаване на заявления за постъпване в първи клас на  учебните заведения

 05.05.2021 г. - 31.05.2021 г. вкл.

2.

Обявяване  на резултатите с приетите деца от първо класиране  на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение

 на 04.06.2021 г. вкл.

3.

Записване  на приетите деца  на първо класиране  в съответното учебно заведение.

07.06.2021-15.06.2021 г. вкл.

3.1

Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след първо класиране.

16.06.2021 – 18.06.2021 г. вкл.

4.

Подаване на заявление за участие във  второ класиране  на некласираните и  некандидатствали до момента  на второто класиране деца

21.06.2021- 25.06.2021 г. вкл.

5.

Обявяване  на резултатите с приетите деца от второ класиране

на 30.06.2021 г.

6.

Записване на приетите деца от второ класиране в съответното учебно заведение.

до 08.07.2021 г. вкл.

6.1

Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след второ класиране.

09.07.2021 г. - 14.07.2021 г. вкл.

7.

Обявяване на останалите свободни места след второ класиране

на 16.07.2021 г.

Заповедта може да видите ТУК

Основните критерии за класиране са установени с наредба на министъра на образованието и науката и могат да бъдат изтеглени от ТУК

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година изтеглете от ТУК 

Благодарим Ви, че избрахте СУ „Цар Симеон Велики“!


 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all