Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Проекти

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Erasmus+

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

През настоящата учебна година учебните занятия ще се провеждат както следва:

 • Учениците от подтотвителна група учат в сградата на ОУ "Св. Климент Охридски" - Видин с начало 8,00 ч.
 • Учениците от І до VІІ клас учат в сградата на ОУ "Отец Паисий" - Видин, като учениците от начален етап учат до обяд с начало 8,00 ч., а учениците от прогимназиален етап - следобяд с начало 13,30 ч.
 • учениците в гимназиален етап учат в сградата на ОУ "Любен Каравелов" - Видин с начало 13,30 ч.

Обявление за процедура за предложения за доставка по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

Обявлението може да изтеглите от тук

Заповедтта може да изтеглите от тук

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ, ПОЛОЖИЛИ ИЗПИТИТЕ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА,

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗАПОЧВА НА 12 ЮЛИ.

НЕОБХОДИМИ СА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА УЧИЛИЩЕТО

ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ И МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВИЖТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА, ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ САЙТ!

На 2 октомври в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Огнян Ценков подписа договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”, включващ две инвестиционни предложения. Предложение за  "Консервация, реставрация и експониране на сградата на Средно училище "Цар Симеон Велики" - гр. Видин - оформяне на прилежащото околното пространство и пристройка и надстройка на физкултурен салон“.

 

Проектът за Средно училище "Цар Симеон Велики" е на  стойност 8 868 105,53 лв.и ще се реализира в рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин", приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", с бенефициент Община Видин. 

Продължителността на проекта е 30 месеца,в който срок са включени изготвянето на документацията по тръжните процедури, предвидени в закона за обществените поръчки, както и всички строително-ремонтни дейности.

С реализацията на проекта се очаква да се подобри състоянието на образователната инфраструктура, което ще доведе до създаване на нови съвременни условия за качествено образование.

 

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all