Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

22 март - Световният ден на водата. Той се чества всяка година на тази дата, за да привлече публичното внимание към значението, съхраняването и устойчивото управление на питейната вода.        Поради тази причина учениците от 4.в и 4.г клас се обединиха около идеята да посветят своите мисли, действия и усилия, свързани с темите: „Пестеливо ползване на водата вкъщи. Тв оето участие е важно!“,  „Опазване на водата в природата“                                        

Под ръководството на класните ръководители г-жа Йорданова и г-жа Трифонова децата посветиха седмицата от 19.03-22.03.2019г. на водата. От презентациите -"Да опазим водата чиста", "Замърсяване на водата", те научиха, че водата е най-ценния ресурс на Земята и трябва да бъде опазвана и пестена, да се използва рационално. Учениците, изработиха постери, макети и табла посветени на Световния ден на водата. Споделиха посланията си за опазване на водата на планетата Земя и идеи как да пестят вода у дома.   

Да пестим вода – всеки един от нас може да го направи! Има много начини, чрез които да съхраним този ценен ресурс и всички те зависят от нас!

Конкурс за есе на тема: "Планетата Земя  - наш дом" се проведе в IV - Г клас. Участие взеха всички ученици,  като в есетата си описаха, с какво е уникална нашата планета, какви грижи трябва да се полагат за екологичното бъдеще, изразиха лично емоционално отношение и мисли за приноса на всеки в живота на "Космическия ни дом".

Комисия от ученици и г - жа Камелия Трифонова излъчиха победителите в конкурса. 

На първо място се класираха: Вяра Веселинова и Преслав Живов. На второ: Емма Светославова и Симона Динова. На трето място: Савина Станимирова и Никола Богомилов.

На 26 април 2018 г. се проведе среща на методическото обединение на учителите от начален етап за споделяне и обсъждане на въвежданата иновация в четвърти клас през тази учебна година. 

На срещата преподавателите на четвъртите класове представиха проведените от тях дейности с екологична насоченост, които всеки е включил в плана си по въвеждане на иновацията. Представена бе тематиката на допълнителните еко знания за всяка паралелка, методите и средствата, които преподавателят е използвал. Показани бяха продукти от тези дейности и снимков материал. След представяне на работата по проекта членове на колегията изразиха впечатления, изказаха мнения и дадоха препоръки.

Четвъртокласниците от „б“ паралелка, посещаващи  клуб “Любознайко“ разработиха своите еко проекти на тема „ Природни паркове в България“,  “Природни резервати в България“, „Защитени местности в България“ и „Еко календар“, с помощта на информационните технологии. 

Под вещото ръководство на г-жа Кръстева и наставленията на началният си учител учениците въз основа на поставени предварително критерии изготвиха свои презентации и така усвоиха нови за тях умения –изготвяне на продукт чрез Microsoft PowerPoint  и  Microsoft Publisher. Радостта от първите изготвени презентации и календари бе голяма.                         

Любознайковците нетърпеливо очакваха деня,  в който представиха своите продукти пред всички свои съученици и разказаха какво са научили по поставената еко тема.

„Почвата източник на блага“ и „Опазване на чистота на почвата“ са теми,  които целят да разширят екологичните  знания на учениците от 4. б клас във връзка с „Интегриране на екологични знания по отделните учебни предмети в начален етап чрез използване на нови методи на преподаване.“ 
Чрез разнообразни дейности като: „Да изследваме почвата-малки лаборанти“ (практическа работа); „Да направим  макет/схема  на състава на почвата“; Проучване чрез работен лист „Кои са най-сериозните заплахи за почвата?“; Попълване на анкета „Познавам ли почвата?“ четвъртокласниците усвоиха нови знания за слоевете на почвата, цвета, влажността и плътността й,  опознаха нейните замърсители и как да я запазим за бъдещите хора.
Дейностите бяха занимателни за учениците и провокиращи ги да бъдат малки изследователи.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all
Организиране на обучение от разстояние в електронн

От понеделник - 11.10.2021 г., училището преминава към редуване на присъствено и онлайн обучение по следния график:

11-15.10.2021 - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

18-22.10.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас.

Учениците от начален етап се обучават САМО присъствено.

Цялата заповед може да видите ТУК!

ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО Е ОТКРАДНАТА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО Е ОТКРАДНАТА. СЧИТАНО ОТ ДНЕС УЧИЛИЩЕТО НЕ АДМИНИСТРИРА И НЕ КОНТРОЛИРА СЪДЪРЖАНИЕТО, ПОРАДИ КОЕТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ. ЩЕ СЪЗДАДЕМ НОВА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА, С КОЯТО УЧИЛИЩЕТО ЩЕ СЕ РАЗПОРЕЖДА. ЗА НЕЯ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО!