Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

На 26 април 2018 г. се проведе среща на методическото обединение на учителите от начален етап за споделяне и обсъждане на въвежданата иновация в четвърти клас през тази учебна година. 

На срещата преподавателите на четвъртите класове представиха проведените от тях дейности с екологична насоченост, които всеки е включил в плана си по въвеждане на иновацията. Представена бе тематиката на допълнителните еко знания за всяка паралелка, методите и средствата, които преподавателят е използвал. Показани бяха продукти от тези дейности и снимков материал. След представяне на работата по проекта членове на колегията изразиха впечатления, изказаха мнения и дадоха препоръки.

Четвъртокласниците от „б“ паралелка, посещаващи  клуб “Любознайко“ разработиха своите еко проекти на тема „ Природни паркове в България“,  “Природни резервати в България“, „Защитени местности в България“ и „Еко календар“, с помощта на информационните технологии. 

Под вещото ръководство на г-жа Кръстева и наставленията на началният си учител учениците въз основа на поставени предварително критерии изготвиха свои презентации и така усвоиха нови за тях умения –изготвяне на продукт чрез Microsoft PowerPoint  и  Microsoft Publisher. Радостта от първите изготвени презентации и календари бе голяма.                         

Любознайковците нетърпеливо очакваха деня,  в който представиха своите продукти пред всички свои съученици и разказаха какво са научили по поставената еко тема.

„Почвата източник на блага“ и „Опазване на чистота на почвата“ са теми,  които целят да разширят екологичните  знания на учениците от 4. б клас във връзка с „Интегриране на екологични знания по отделните учебни предмети в начален етап чрез използване на нови методи на преподаване.“ 
Чрез разнообразни дейности като: „Да изследваме почвата-малки лаборанти“ (практическа работа); „Да направим  макет/схема  на състава на почвата“; Проучване чрез работен лист „Кои са най-сериозните заплахи за почвата?“; Попълване на анкета „Познавам ли почвата?“ четвъртокласниците усвоиха нови знания за слоевете на почвата, цвета, влажността и плътността й,  опознаха нейните замърсители и как да я запазим за бъдещите хора.
Дейностите бяха занимателни за учениците и провокиращи ги да бъдат малки изследователи.

През учебната 2017-2018 година учениците от четвърти "а" клас участваха в различни дейности, свързани с инициативата "иновативно училище".Целта бе чрез различни обучителни методи и форми на изкуството и художественото слово, учениците да възприемат знания за опазването на природата, хуманно отношение към животните, отговорно екологично поведение.

В началото бе проведена анкета, с която да се установят екологичните знания, компетентности и нагласи на учениците.

В часовете по Човекът и природата с четвъртокласниците бяха проведени беседи,целящи те да осъзнаят своята неразривна връзка с природата,зависимостите между отделните компоненти, възможностите за влияние на всеки гражданин за опазване на околната среда.Попълнен бе и работен лист- "От какво имат нужда домашните любимци".

По изобразително изкуство бяха направени рисунки на теми:"Човекът и природата"," Планетата Земя след 100 години","Красотата на сезоните".

Учениците подготвиха проекти на тема :"Да отворим сърцата си за тях",чрез които обогатиха познанията си за различни животни и се убедиха, че всяко живо същество има право на съществуване и хуманно отношение.

Децата от четвърти "а" клас подготвиха и дипляна "За чиста околна среда", с която отправиха апел за отговорно отношение към проблемите на средата, в която живеем.

В часовете по български език и литература бяха създадени стихотворения за домашните любимци и приказки "Какво ни разказва едно дърво".

Съчиненията на тема "Завръщане при Майката Природа" послужиха за основа на подготовката за едноименната драматизация.Персонажите в нея са елементи от живата и неживата природа:Водата, Въздухът,Почвата,Животното, Растението,Полезното изкопаемо,Майката Природа, Човекът и др.Всички те разказват за своето положение,предизвикано от действията на Човека.Накрая става ясно,че макар хората да предизвикват влошеното състояние на много природни компоненти,все пак тяхна е и инициативата да се полагат повече усилия за съхраняване на природата.

Темата за екологичното възпитание бе разширена и в навечерието на Великден, когато учениците с огромно удоволствие прекараха три учебни часа в пекарната и ...

боядисаха първите си за тази година великденски яйца с екологично чисти материали: обелки от червен лук и червено цвекло. Запознаха се и с други възможности със спанак за постигане на зелен цвят и куркума за жълт.

Учениците месиха тесто и изпекоха кравайчета.

Правиха великденски сладкиш.

Част от децата упражниха техниката с издухване и шарене на яйце. Поставиха ги на шишове  и украсиха великденската ни трапеза, която след подредбата, бе пощадена само за няколко минути. Докато траеше финалната снимка...

Полезно и вкусно!

Иновативно училище

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all
Грипна ваканция

Във връзка със заповед № РД-01-10/23.01.2019

На основание чл.63, ал.2 от закона за Здравето във връзка с достигналата епидемични стойности заболяемост от грип и остри респираторни заболявания на територията на област Видин, решение на Областната оперативна група за борба с Грип и ОРЗ и с цел овладяване на епидемията

РАЗПОРЕЖДАМ:

на територията на област Видин, считано от 24.01.2019г.

Училищата в област Видин преустановяват учебните занятия за периода 24.01.2019г. 28.01.2019г. вкл.