Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Проведени са дейнoсти по разпространение на резултатите по проект “Sense of Initiative -Be Entrepreneur", в който училището е партньор и в което взеха участие от 11 - 16.09. 2019г двама учители и един ученик. Проектът е по дейност КА1 Youth. В първата част, от 06 -14.07.2019г., взеха участие трима учители. След това направиха разпространение на проекта сред ученици от 12 клас и млади работници, като ги запознаха с първите стъпки към предприемачеството.

Използването на неформални методи във формалното обучение е начин да се повиши мотивацията на учениците за учене. Програмата Еразъм+, със своите дейности, подпомага училищата в техния стремеж за по-модерно и добро образование.

Днес, 12.09.2018 от 13 часа, в двора на СУ "Цар Симеон Велики" бе направена първа копка по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в град Видин". Бенефициент на проекта е Община Видин. С този проект най-старото училище в града, което е паметник на културата, ще стане и най-модерното в региона, разполагащо със закрит басейн, фитнес, голям физкултурен салон, модерни кабинети и класни стаи. 
На първата копка присъстваха кметът и зам.-кметът "Устройство на територията и развитие на инфраструктурата" на гр. Видин, началникът на РУО Видин, директорът на СУ Цар Симеон Велики Видин" и други официални лица.

 Учениците от екоклуб „Зелени хора“  по проект „Твоят час“ организираха и реализираха изложба „Работилница на надеждата“. Грамоти получиха най-изявените през  годината еколози.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all