Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

ДЕЙНОСТИ , СВЪРЗАНИ С ИНОВАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В 4в КЛАС

ТЕМА НА ПРОЕКТА : Дърветата , белите дробове на планетата

АНКЕТА за установяване на екологичното самосъзнание на учениците и отношението им към проекта

Учебен час Изобразително изкуство - "Кой ще нарисува най - хубавото дърво"

Беседи с допълнителна информация в часовете по Човекът и природата и Човекът и обществото , групова работа по проекти и презентации на теми :

Значението на дърветата за живота на Земята;

Букови и дъбови гори в България;

Други видове широколистни дървета в буковите и дъбовите гори на България;

Защитени дървета на територията на община Видин;

Най- известните защитени дървета в света;

Най - старите дървета в България;

Как се засажда дърво;

Как да разпознаем бор , ела , смърч

     Учебен час математика " Математика за дървета "

1. Решете числовия израз, за да намерите годината, в която лесовъдът Костадин Байкушев открива за света най - старото дърво в България в Пирин планина, наречено на негово име - Байкушевата мура:

(10010001 - 193 ) - ( 4504 . 357 + 8399983 ) =

2. Намерете неизвестния множител и ще разберете колко вековни дървета има в столицата ни :

Х . 37 = 63270 : 18

3. От частното на най - голямото шестцифрено число с числото 33 извадете сбора на числото 776 с произведението на числата 830 и 35 и ще откриете колко см е обиколката на летния дъб край езерото Ариана .

4. Секвоите са едни от най - големите и най - древни дървета на света . Тези , които растат по западните склонове на Сиера Невада, се наричат мамонтови дървета. Само от едно такова дърво може да се построи училище със 100 класни стаи и една зала .

Решете числовия израз и ще намерите колко дъски могат да се нарежат от едно мамонтово дърво:

703 .48 + ( 1101005 - 1009749 ) =

"Който е засадил поне едно дърво в живота си - не е живял напразно ! " - засаждане на дръвче в двора на училището

Предстои - Конкурс за най - красива художествена фотография на дърво

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all
Декларации за информирано съгласие

Декларациите за информирано съгласие, необходими за допускане до участие в олимпиади, може да свалите от приложените по долу линкове

Декларация за ученици до 16 години

Декларация за ученици над 16 години