Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Списък услуги

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги: Инфо+136+-+детска+градина-2 Инфо+138+-+приемане+и+преместване Инфо+141+-+диплома Инфо+143+-+валидиране Инфо+147+-+служ.+бележка+за+подадено+заявление+ДЗИ+1 Инфо+148+-+издаване+служ++бележка+за+допускане+ДЗИ+2

Образци на заявления

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Заявление за записване на ученик Заявление записване в подготвителна група Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение Заявление

Отлично представяне на учениците от клуба по речи и дебати на английски език "BEST", които взеха участие в регионално състезание на 16.11 и 17.11 2019!

Антония Каменова от 11а клас, Яница Иванова от 9а клас и Полия Филипова от 8б клас достигнаха до полуфинали в дисциплината "Проза". Валерия Ангелова от 11а клас и Мария Петрова от 8в клас достигнаха до четвъртфинали в дисциплината "Поезия" . Жан Цветанов от 9в клас и Александра Петкова от 8а клас се явиха на четвъртфинали в дисциплината "Ораторска реч".

Отлично се представиха и Петър Димитров от 10б клас и Васко Христов от 11б клас - "Дуо", Любка Кирянска от 11а клас - "Проза", както и Лъчезар Леонидов от 8б клас, Мартин Мирославов от 8б клас и Жан Цветанов от 9в клас в дисциплината "Дебати".

Отборът спечели купа за най-добър малък отбор на BEST!

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all
Преустановяване на учебните  запития

ДНИТЕ ДО 12 АПРИЛ ЩЕ СА НЕПРИСЪСТВЕНИ В УЧИЛИЩЕ
Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.
Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.
Министерството на образованието и науката изпрати препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.
На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.