Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Списък услуги

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги: Инфо+136+-+детска+градина-2 Инфо+138+-+приемане+и+преместване Инфо+141+-+диплома Инфо+143+-+валидиране Инфо+147+-+служ.+бележка+за+подадено+заявление+ДЗИ+1 Инфо+148+-+издаване+служ++бележка+за+допускане+ДЗИ+2

Образци на заявления

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Заявление за записване на ученик Заявление записване в подготвителна група Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение Заявление

В бинарен урок по Изкуство и Околен свят Любознайковците от I Б клас и техният класен ръководител г - жа Камелия Трифонова претвориха багрите и плодовете на есента в апликации, изобразяващи подготовката на животните за предстоящия зимен сезон. Емоционална беседа разкри личните наблюдения на първокласниците за промените в природата и дейностите,  чрез които всяко семейство се подготвя за зимата.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all