Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

“European Detectives” е идея на млади хора от Полша, България и Литва. Проектът включва няколко фази: подготвителна фаза, младежки обмен в Поронин, Полша в периода 18-25.11.2018 и фаза за разпространение на резултатите. Участници в проекта са 36 младежи, по 12 от Полша, България и Литва, на възраст от 15 до 19 години.

Целта на проекта е изграждането на нови компетентности и знания, които ще ни помогнат да бъдем по-активни граждани на осъзнати европейци. По време на проекта бяха дискутирани теми от историята на ЕС, най-важните моменти, които определят вида на съвременния ЕС, теми свързани с функционирането на съюза и европейските институции, пътят към членството в ЕС. Бе дискутирано бъдещето на ЕС и на нашите страни, като членки на ЕС. Участниците създаваха пъзели, ролеви игри, концепцията на escape room, логически игри и други. Участниците се превъплътиша в ролята на европейски детективи, които преоткриха страници от европейската история, анализираха функционирането на ЕС и неговото бъдеще.

По преме на проекта бяха използвани методи от неформалното образование.

http://youtu.be/2QWGTrFf-I4

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all