Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Проведени са дейнoсти по разпространение на резултатите по проект “Sense of Initiative -Be Entrepreneur", в който училището е партньор и в което взеха участие от 11 - 16.09. 2019г двама учители и един ученик. Проектът е по дейност КА1 Youth. В първата част, от 06 -14.07.2019г., взеха участие трима учители. След това направиха разпространение на проекта сред ученици от 12 клас и млади работници, като ги запознаха с първите стъпки към предприемачеството.

Използването на неформални методи във формалното обучение е начин да се повиши мотивацията на учениците за учене. Програмата Еразъм+, със своите дейности, подпомага училищата в техния стремеж за по-модерно и добро образование.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all