Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Списък услуги

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги: Инфо+136+-+детска+градина-2 Инфо+138+-+приемане+и+преместване Инфо+141+-+диплома Инфо+143+-+валидиране Инфо+147+-+служ.+бележка+за+подадено+заявление+ДЗИ+1 Инфо+148+-+издаване+служ++бележка+за+допускане+ДЗИ+2

Образци на заявления

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Заявление за записване на ученик Заявление записване в подготвителна група Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение Заявление

22 март - Световният ден на водата. Той се чества всяка година на тази дата, за да привлече публичното внимание към значението, съхраняването и устойчивото управление на питейната вода.        Поради тази причина учениците от 4.в и 4.г клас се обединиха около идеята да посветят своите мисли, действия и усилия, свързани с темите: „Пестеливо ползване на водата вкъщи. Тв оето участие е важно!“,  „Опазване на водата в природата“                                        

Под ръководството на класните ръководители г-жа Йорданова и г-жа Трифонова децата посветиха седмицата от 19.03-22.03.2019г. на водата. От презентациите -"Да опазим водата чиста", "Замърсяване на водата", те научиха, че водата е най-ценния ресурс на Земята и трябва да бъде опазвана и пестена, да се използва рационално. Учениците, изработиха постери, макети и табла посветени на Световния ден на водата. Споделиха посланията си за опазване на водата на планетата Земя и идеи как да пестят вода у дома.   

Да пестим вода – всеки един от нас може да го направи! Има много начини, чрез които да съхраним този ценен ресурс и всички те зависят от нас!

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all