Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Проекти

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Заповед за провеждане на учебния працес по време на цялостния ремонт и реконструкция на сградата на СУ "Цар Симеон Велики" 

Дневно разписание на СУ "Цар Симеон Велики" за учебната 2018/2019 г.

График на часовете в СУ "Цар Симеон Велики"

Разпределение на класни стаи

Промяна в седмичното разписание на учениците

Учебници за учебната 2018/2019 за учениците от VІІІ до ХІІ клас

Правилник за дейността на СУ "Цар Симеон Велики" - Видин

Правилник за вътрешния трудов ред

Колективен трудов договор СУ "Цар Симеон Велики" 2018 г.

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие  на СУ „Цар Симеон Велики“  (2016 - 2020)

Вътрешни правила за работна заплата

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програмна система за предучилищно образование на подготвителна група към СУ ”Цар Симеон Велики”- гр. Видин

Списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги:

Етичен кодекс

Конституция на република България 

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Обществен съвет

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all