Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

Заповед за провеждане на учебния працес по време на цялостния ремонт и реконструкция на сградата на СУ "Цар Симеон Велики" 

Дневно разписание на СУ "Цар Симеон Велики" за учебната 2018/2019 г.

Разпределение на класни стаи

Промяна в седмичното разписание на учениците

Учебници за учебната 2018/2019 за учениците от VІІІ до ХІІ клас

Правилник за дейността на СУ "Цар Симеон Велики" - Видин

Правилник за вътрешния трудов ред

Колективен трудов договор СУ "Цар Симеон Велики" 2018 г.

Годишен план за дейността на  средно училище „ Цар Симеон Велики“ – Видин за учебната 2017 - 2017 година

План за квалификационната дейност през учебната 2017 - 2018 г.

План-програма за противодействие на тормоза  и насилието

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие  на СУ „Цар Симеон Велики“  (2016 - 2020)

Училищна програмa за повишаване на грамотността 2017/2018

Вътрешни правила за работна заплата

Програма за превенция на раното напускане на училище в СУ "Цар Симеон Велики"

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програмна система за предучилищно образование на подготвителна група към СУ ”Цар Симеон Велики”- гр. Видин

Списък на спортните дейности в СУ “Цар Симеон Велики“ 2017 - 2018 година

Спортен календар за учебната 2017/2018 година

Етичен кодекс

Конституция на република България 

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Обществен съвет

Иновативно училище

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Зареди повече hold SHIFT key to load all load all
Грипна ваканция

Във връзка със заповед № РД-01-10/23.01.2019

На основание чл.63, ал.2 от закона за Здравето във връзка с достигналата епидемични стойности заболяемост от грип и остри респираторни заболявания на територията на област Видин, решение на Областната оперативна група за борба с Грип и ОРЗ и с цел овладяване на епидемията

РАЗПОРЕЖДАМ:

на територията на област Видин, считано от 24.01.2019г.

Училищата в област Видин преустановяват учебните занятия за периода 24.01.2019г. 28.01.2019г. вкл.